Maarosh Marie Cajzlová

Maarosh Marie Cajzlová

Jsem takovou opožděnou instruktorkou Lyry, k týmu jsem se totiž přidala až na poslední chvíli. Má skautská historie není nijak bohatá, od svých šesti let jsem působila pouze v jednom oddíle. Tam jsem svou kariéru zakončila na postu zástupkyně výše jmenované Indoše. Jak jsme se během naší služby sehrály nebo nesehrály, můžete posoudit během kurzu samy. Kromě Lyry se věnuju především škole, konkrétně se připravuju na práci v oboru hudební vědy nebo sociální pedagogiky a poradenství.